Giỏ hàng
Sản phẩm
Intel Core i5
Sắp xếp theo:
Xem:
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8600K (3.6GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8600K (3.6GHz)
6.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)
6.010.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600 (3.5GHz)
5.500.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600 (3.3GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6600 (3.3GHz)
5.480.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz)
4.950.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6500 (3.2GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6500 (3.2GHz)
4.910.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8400 (2.8GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-8400 (2.8GHz)
4.750.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7400 (3.0GHz)
4.360.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-4460 (3.2Hz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-4460 (3.2Hz)
4.350.000 ₫
So sánh
Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6400 (2.7GHz) Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-6400 (2.7GHz)
4.330.000 ₫
So sánh