điều bạn cần biết

Chat với nhân viên để chọn quà

Nếu muốn chọn quà tặng thì bạn cần chat với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ

Mã giảm giá chỉ áp dụng khi mua online

Nếu muốn giảm giá bạn chỉ có thể mua hàng trên website phongvu.vn

Phạm vi áp dụng

Áp dụng toàn hệ thống Phong Vũ

Khuyến mại có hạn, chương trình có thể kết thúc trước dự kiến

Thời gian áp dụng

Từ 1/3/2019 tới hết 31/3/2019

BUILD PC chỉ áp dụng khi mua 5 sản phẩm trở lên bao gồm: CPU – MAIN – RAM – HDD/SSD – PSU

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 300.000đ

trị giá 490.000đ

trị giá 550.000đ

trị giá 490.000đ

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Đơn hàng

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Tất cả sản phẩm Laptop tại Phong Vũ

Phân khúc laptop

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 100.000đ

trị giá 160.000đ

Phân khúc laptop

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 300.000đ

trị giá 459.000đ

Phân khúc laptop

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Phân khúc laptop

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Phân khúc laptop

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Tất cả sản phẩm màn hình tại Phong Vũ

Phân khúc màn hình

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 50.000đ

trị giá 78.000đ

Phân khúc màn hình

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 100.000đ

trị giá 250.000đ

trị giá 245.000đ

Phân khúc màn hình

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 200.000đ

trị giá 350.000đ

trị giá 395.000đ

Chỉ áp dụng theo danh sách sản phẩm dưới đây

Phân khúc TV

Giảm ngay 50.000đ

Phân khúc TV

Giảm ngay 100.000đ

Phân khúc TV

Tặng ngay

Phân khúc TV

Tặng ngay

trị giá 490.000đ

Phân khúc TV

Tặng ngay

Phân khúc TV

Tặng ngay

Máy in Laser và máy in Phun

Phân khúc máy in

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 50.000đ

trị giá 65.000đ

Phân khúc máy in

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 100.000đ

trị giá 190.000đ

Phân khúc máy in

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 200.000đ

trị giá 285.000đ

Chỉ áp dụng theo danh sách sản phẩm dưới đây

Phân khúc phụ kiện

Tặng ngay

trị giá 130.000đ

Phân khúc phụ kiện

Tặng ngay

trị giá 260.000đ

Phân khúc phụ kiện

Tặng ngay

trị giá 390.000đ

Phân khúc phụ kiện

Tặng ngay

trị giá 520.000đ

Chỉ áp dụng theo danh sách sản phẩm dưới đây

Phân khúc router

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Giảm ngay 100.000đ

trị giá 180.000đ

Phân khúc router

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

Phân khúc router

Khách hàng được chọn 1 trong những khuyến mại sau

fb-chatfb-chat