1. Thời gian phát thưởng:
✔️ Bắt đầu từ ngày : 08 giờ 17/04/2018
✔️ Kết Thúc vào ngày : 22 giờ 17/05/2018

2. Địa điểm phát thưởng: Tại tất cả các Chi nhánh của Phong Vũ

3. Tóm tắt nội dung chính và cách thức trả thưởng quý 1/2018
👉 150.000đ được quy đổi thành 1 điểm, đủ 50 điểm sẽ nhận được PMH Phong Vũ trị giá 50.000đ.
👉 Khách hàng thẻ gold có sinh nhật trong quý 1/2018 (01/01 đến 31/03/2018) sẽ nhận được quà là PMH Phong Vũ trị giá 500.000đ
👉 Tất cả KH khi nhận thưởng phải xuất trình CMND và Thẻ Thành Viên/ Thẻ Gold.
👉 Các trường hợp KH nhận thay,chụp hình đủ 2 CMND hoặc (CMND của người nhận thay và người nhận), kể cả trưởng hợp nhân viên nhận thay.