ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

⏰Thời gian áp dụng: Từ ngày 13/11 và 17/11/2018
🔖Thể lệ:

- Chương trình có thể áp dụng giảm giá cộng dồn với QRPAY
- Chương trình không áp dụng đồng thời cùng các chương trình nhập mã giảm giá khác.
- Số lượng sản phẩm có hạn. Mã giảm giá và chương trình có thể kết thúc trước dự kiến