2017_09_12_15_08_28_12

nội dung chương trình

990 Khách Hàng đầu tiên thanh toán bằng QR Pay trên Mobile Banking được tặng tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng vào Tài khoản thanh toán của Khách Hàng mở tại Ngân hàng. Mỗi Khách Hàng chỉ được tặng thưởng 01 lần ở hạng mục này trong suốt chương trình. Giá trị tiền thưởng tùy vào giá trị giao dịch hợp lệ của đơn hàng thành công.

Thời gian áp dụng: 11/01/2018 – 28/02/2019