MÁY CHẤM CÔNG

ZKTeco MB20

2.475.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.301.000 đ

Bosser C11

3.100.000 đ

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.883.000 đ

Silicon TA2200

2.925.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.720.000 đ

ZKTeco MB-200

4.050.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.766.000 đ

ZK Silkbio-100TC

5.470.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 5.087.000 đ

ZK Teco K50

2.050.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.906.000 đ

ZKTeco K14

1.950.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.813.000 đ

ZKTeco K21

1.857.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.727.000 đ

THU NGÂN

MÀN HÌNH ICD 2002F

2.400.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.232.000 đ

HỘC ĐỰNG TIỀN TOPCASH JJ-420

1.760.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.636.000 đ

Hộc đựng tiền Topcash JJ-330

990.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 920.000 đ

Máy tính tiền Topcash POS QT 68

15.400.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 14.322.000 đ

Bộ Phận Thối tiền PL-420

1.980.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.841.000 đ

Máy tính tiền AL-K1P

3.960.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.682.000 đ

Hộc đựng tiền Topcash JJ-430

1.870.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.739.000 đ

Máy tính tiền TopCash AL-G1

4.950.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 4.603.000 đ

Máy tính tiền TopCash AL-S10

4.840.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 4.501.000 đ

Máy tính tiền Topcash POS QT 66P

9.900.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 9.207.000 đ

Cân tính tiền AL-S31

6.930.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 6.444.000 đ

Cân tính tiền Topcash AL-S36

9.900.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 9.207.000 đ

Máy đếm tiền Silicon MC-2700

2.660.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.473.000 đ

Máy đếm tiền Bosser BC-7900

2.150.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 1.999.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-6900A

3.280.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.050.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-3900C

2.580.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.399.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-5200C

3.500.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.255.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-2019A

3.780.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.515.000 đ

Máy đếm tiền Silicon MC-2900

3.490.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.245.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-5500C

2.990.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.780.000 đ

Máy đếm tiền Silicon MC-8800

8.780.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 8.165.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-6600C

2.990.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 2.780.000 đ

Máy đếm tiền Silicon MC-8600

7.890.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 7.337.000 đ

Máy đếm tiền Oudis-9900A

7.450.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 6.928.000 đ

Máy đếm tiền Silicon MC-3600

3.450.000 ₫

NHẬP MÃ: KINHDOANH


Chỉ còn: 3.208.000 đ

BẠN CẦN BIẾT

🕒Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 30/06/2018

✔️Thể lệ:

- Chỉ áp dụng khi đặt hàng trên website Phong Vũ, không áp dụng khi mua tại cửa hàng.

- Số lượng sản phẩm có hạn, nên chương trình có thể hết trước thời gian dự kiến.