SẢN PHẨM ĐỒNG GIÁ

(chương trình chỉ áp dụng tại 1 số showroom)

STT TÊN SẢN PHẨM        GIÁ BÁN GIÁ KHUYẾN MẠI
1  Sạc điện thoại Ranger 2A (đèn Led) (Hồng)           69,000             29,000
2  Sạc điện thoại Ranger 2A (đèn Led) (Xanh)           69,000             29,000
3  Sạc điện thoại Tuxedo 2.1A – A200          69,000              29,000
4  Sạc điện thoại Tuxedo 2.1A TX-U216          85,000              29,000
5  Bộ cáp sạc điện thoại Micro Tuxedo C100          77,000              59,000
6  Cáp điện thoại Tuxedo Telsa series TC-01 3 in 1        108,000              59,000
7  Cáp sạc Xoopar Spider Multiple USB Adaptor (Trắng)        129,000              59,000
8  Sạc USB trên xe ô tô UCL.2U        159,000              59,000
9  Cáp Type C Promate Unlink-CAM cổng USB sang Type C (Đen)        175,000              99,000
10  Cáp Type C Promate Unlink-CAM cổng USB sang Type C (Vàng)        175,000              99,000
11  Sạc không dây iWALK ADA007 (Đen)        466,000              99,000
12  Sạc không dây Mili HB-G40-1        358,000              99,000
13  Túi MBA13” Trexta Zerf-8289 (Nâu)        308,000              99,000
14  Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Đỏ)        224,000             199,000
15  Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Đen)        224,000             199,000
16  Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Trắng)        224,000             199,000
17  Pin sạc dự phòng iWALK SBS100 10000 mAh (Đen)        781,000             199,000
18  Pin sạc dự phòng iWALK SBS100 10000 mAh (Trắng)        781,000             199,000
19  Pin sạc dự phòng iWALK UBT12000X 12000mAh (Đỏ)     1,166,000             199,000
20  Pin sạc dự phòng iWALK UBT12000X 12000mAh (Đen)     1,166,000            199,000
21  Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Đen)        448,000             199,000
22  Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Vàng)        448,000             199,000
23  Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Xám)        448,000             199,000
24  Pin sạc dự phòng Wesdar S29 6000mAh (Hồng)        406,000             199,000
25  Pin sạc dự phòng Wesdar S38 15000mAh (Hồng)        770,000             199,000
26  Sạc Dự Phòng 10000 mAh Promate Voltag-10 (Đen)        441,000             199,000
27  Ba lô Sakos ATOM 15.6″ SBV109RDNG01 (Đỏ)     1,040,000             299,000
28  Ba lô Sakos ATOM15.6″ SBV109DNNG01 (Xanh)     1,040,000             299,000
29  Ba lô Sakos CACTUS i15 14″ SBV095BR (Đỏ đen)        693,000             299,000
30  Ba lô Sakos CACTUS i15 14″ SBV095GN (Xanh đen)        693,000             299,000
31  Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110GNNG01 (Xanh)        725,000             299,000
32  Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110RDNG01 (Đỏ)        725,000             299,000
33  Ba lô Sakos GROOVY 3 15″ SBV112DBNG01 (Xanh đen)        676,000             299,000
34  Ba lô Sakos Nippy i14 N – SBV092BK (Đen)        583,000             299,000
35  Ba lô Sakos Nippy i14 N – SBV092DN (Xanh)        583,000             299,000
36  Ba lô Sakos Nippy i14 N -SBV092RD (Đỏ)        583,000             299,000
37  Ba lô Sakos Rainbow i15 N – SBV078N (Đen)        779,000             299,000
38  Ba lô Sakos ZEN i14 14″ SBV121BK (Đen)        914,000             299,000
39  Ba lô Sakos ZEN i14 14″ SBV121RD (Đỏ)        914,000             299,000
40  Ba lô The North Face        560,000             299,000
41  Balo Kalidi 15” Defender KLD259-G (Xám)     1,050,000             299,000
42  Balo LugBro City 14″ LBV006BK (Đen)        685,000             299,000
43  Cặp Sakos Wisdom 2 N – KC0020N (Đỏ đen)        676,000             299,000
44  Pin sạc dự phòng  không dây Mili HB-G40 4700 mAh (Trắng)        521,000             299,000
45  Pin sạc dự phòng Energizer UE8001M (8000mAh)        398,000             299,000
46  Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal III (HB-S07) 7000 mAh        560,000             299,000
47  Pin sạc dự phòng Remax 6000 mAh RPP-30 (Trắng)        431,000             299,000
48  Túi đeo chéo OFIYAA 10″ Apollo (Tím)        574,000             299,000
49  Túi đeo chéo OFIYAA 10″ Apollo (Xanh)        574,000             299,000
50  Túi Sakos iPag 5 N – SHO007N (Đen)        412,000             299,000
51  Túi xách Gearmax Slim Bag 13″ GM3315 (Đen)        462,000             299,000
52  Túi xách Gearmax Slim bag 13″ GM3322 (Đỏ)        462,000             299,000
53  Ba lô DTBG Sport Travel D8177W (Đỏ)     1,155,000             399,000
54  Ba lô DTBG Sport Travel D8177W (Xanh)     1,155,000             399,000
55  Ba lô Sakos DISCOVERY SBV108DN 14″ (Xanh)        929,000             399,000
56  Ba lô Sakos Eagle i15 N – SBV096N (Đỏ)        647,000             399,000
57  Ba lô Sakos Eagle i15 N – SBV096N (Đen)        647,000             399,000
58  Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110DBNG01 (Xanh đen)        725,000             399,000
59  Balo Lugbro Claggy 15.6″ LBV002BK (Đen)        961,000             399,000
60  Balo Lugbro Lugpro 15.6″ LBV001BK (Đen)        842,000             399,000
61  Balo OFIYAA Laptop 15″ Defender (Đen)     1,218,000             399,000
62  Balo OFIYAA Laptop 15″ Defender (Xám)     1,218,000             399,000
63  Cặp Sakos Neo Appllo 15 N – SVO041N (Đen)        862,000             399,000
64  Pin Sạc Dự Phòng 10000mAh Promate PowerPeak 10 (Đen)        872,000             399,000
65  Pin sạc dự phòng HP Power Bank Xlive 5200        678,000             399,000
66  Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal IV (HB-S12) 12000 mAh (Đen)     1,848,000             399,000
67  Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal IV (HB-S12) 12000 mAh (Trắng)        924,000             399,000
68  Pin sạc dự phòng Mili Power Data I (HB-T60) 6000 mAh (Đen)     1,204,000             399,000
69  Pin sạc dự phòng Mili Power Data I (HB-T60) 6000 mAh (Bạc)     1,204,000             399,000
70  Pin sạc dự phòng Mili Power Data II (HB-T82) 8200 mAh (Đen)     1,400,000             399,000
71  Pin sạc dự phòng Mili Power Data II (HB-T82) 8200 mAh (Vàng)     1,400,000             399,000
72  Pin sạc dự phòng Mili Power Miracle III (HB-Q10) 10000 mAh (Đen)        650,000             399,000
73  Pin sạc dự phòng Mili Power Miracle III (HB-Q10) 10000 mAh (Xám)        650,000             399,000
74  Pin sạc dự phòng Mili Power Nova I (HB-T05-L) 5000 mAh (Bạc)     1,582,000             399,000
75  Pin sạc dự phòng Mili Power Nova II (HB-T10-L) 10000 mAh (Bạc)     2,170,000             399,000
76  Pin sạc dự phòng Mili Power Ocean II- 10400 mAh (Trắng-Xanh da trời)        735,000             399,000
77  Pin sạc dự phòng Mili Power Queen Plus (HB-D80-2)-10500 mAh (Trắng)     1,540,000             399,000
78  Pin sạc dự phòng Mili Power Star II (HB-B06) 6000mAh     1,106,000             399,000
79  Pin sạc dự phòng Mili Power Star III (HI-B10) 10000mAh     1,470,000             399,000
80  Pin sạc dự phòng Tuxedo TX-10000 Type-C 10000mah (Trắng)        400,000             399,000
STT  TÊN SẢN PHẨM GIÁ BÁN  GIÁ KM
1 Sạc điện thoại Ranger 2A (đèn Led) (Hồng)            69,000              29,000
2 Sạc điện thoại Ranger 2A (đèn Led) (Xanh)            69,000              29,000
3 Sạc điện thoại Tuxedo 2.1A – A200           69,000               29,000
4 Sạc điện thoại Tuxedo 2.1A TX-U216           85,000               29,000
5 Bộ cáp sạc điện thoại Micro Tuxedo C100           77,000               59,000
6 Cáp điện thoại Tuxedo Telsa series TC-01 3 in 1         108,000               59,000
7 Cáp sạc Xoopar Spider Multiple USB Adaptor (Trắng)         129,000               59,000
8 Sạc USB trên xe ô tô UCL.2U         159,000               59,000
9 Cáp Type C Promate Unlink-CAM cổng USB sang Type C (Đen)         175,000               99,000
10 Cáp Type C Promate Unlink-CAM cổng USB sang Type C (Vàng)         175,000               99,000
11 Sạc không dây iWALK ADA007 (Đen)         466,000               99,000
12 Sạc không dây Mili HB-G40-1         358,000               99,000
13 Túi MBA13” Trexta Zerf-8289 (Nâu)         308,000               99,000
14 Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Đỏ)         224,000              199,000
15 Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Đen)         224,000              199,000
16 Cáp Lightning 1.2m Promate Linkmate-LT (Trắng)         224,000              199,000
17 Pin sạc dự phòng iWALK SBS100 10000 mAh (Đen)         781,000              199,000
18 Pin sạc dự phòng iWALK SBS100 10000 mAh (Trắng)         781,000              199,000
19   Pin sạc dự phòng iWALK UBT12000X 12000mAh (Đỏ)      1,166,000              199,000
20   Pin sạc dự phòng iWALK UBT12000X 12000mAh (Đen)      1,166,000             199,000
21   Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Đen)         448,000              199,000
22   Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Vàng)         448,000              199,000
23   Pin sạc dự phòng Wesdar S21 8000mAh (Xám)         448,000              199,000
24   Pin sạc dự phòng Wesdar S29 6000mAh (Hồng)         406,000              199,000
25   Pin sạc dự phòng Wesdar S38 15000mAh (Hồng)         770,000              199,000
26   Sạc Dự Phòng 10000 mAh Promate Voltag-10 (Đen)         441,000              199,000
27   Ba lô Sakos ATOM 15.6″ SBV109RDNG01 (Đỏ)      1,040,000              299,000
28   Ba lô Sakos ATOM15.6″ SBV109DNNG01 (Xanh)      1,040,000              299,000
29   Ba lô Sakos CACTUS i15 14″ SBV095BR (Đỏ đen)         693,000              299,000
30   Ba lô Sakos CACTUS i15 14″ SBV095GN (Xanh đen)         693,000              299,000
31   Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110GNNG01 (Xanh)         725,000              299,000
32   Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110RDNG01 (Đỏ)         725,000              299,000
33   Ba lô Sakos GROOVY 3 15″ SBV112DBNG01 (Xanh đen)         676,000              299,000
34   Ba lô Sakos Nippy i14 N – SBV092BK (Đen)         583,000              299,000
35   Ba lô Sakos Nippy i14 N – SBV092DN (Xanh)         583,000              299,000
36   Ba lô Sakos Nippy i14 N -SBV092RD (Đỏ)         583,000              299,000
37   Ba lô Sakos Rainbow i15 N – SBV078N (Đen)         779,000              299,000
38   Ba lô Sakos ZEN i14 14″ SBV121BK (Đen)         914,000              299,000
39   Ba lô Sakos ZEN i14 14″ SBV121RD (Đỏ)         914,000              299,000
40   Ba lô The North Face         560,000              299,000
41   Balo Kalidi 15” Defender KLD259-G (Xám)      1,050,000              299,000
42   Balo LugBro City 14″ LBV006BK (Đen)         685,000              299,000
43   Cặp Sakos Wisdom 2 N – KC0020N (Đỏ đen)         676,000              299,000
44   Pin sạc dự phòng  không dây Mili HB-G40 4700 mAh (Trắng)         521,000              299,000
45   Pin sạc dự phòng Energizer UE8001M (8000mAh)         398,000              299,000
46   Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal III (HB-S07) 7000 mAh         560,000              299,000
47   Pin sạc dự phòng Remax 6000 mAh RPP-30 (Trắng)         431,000              299,000
48   Túi đeo chéo OFIYAA 10″ Apollo (Tím)         574,000              299,000
49   Túi đeo chéo OFIYAA 10″ Apollo (Xanh)         574,000              299,000
50   Túi Sakos iPag 5 N – SHO007N (Đen)         412,000              299,000
51   Túi xách Gearmax Slim Bag 13″ GM3315 (Đen)         462,000              299,000
52   Túi xách Gearmax Slim bag 13″ GM3322 (Đỏ)         462,000              299,000
53   Ba lô DTBG Sport Travel D8177W (Đỏ)      1,155,000              399,000
54   Ba lô DTBG Sport Travel D8177W (Xanh)      1,155,000              399,000
55   Ba lô Sakos DISCOVERY SBV108DN 14″ (Xanh)         929,000              399,000
56   Ba lô Sakos Eagle i15 N – SBV096N (Đỏ)         647,000              399,000
57   Ba lô Sakos Eagle i15 N – SBV096N (Đen)         647,000              399,000
58   Ba lô Sakos GROOVY 1 15.6″ SBV110DBNG01 (Xanh đen)         725,000              399,000
59   Balo Lugbro Claggy 15.6″ LBV002BK (Đen)         961,000              399,000
60   Balo Lugbro Lugpro 15.6″ LBV001BK (Đen)         842,000              399,000
61   Balo OFIYAA Laptop 15″ Defender (Đen)      1,218,000              399,000
62   Balo OFIYAA Laptop 15″ Defender (Xám)      1,218,000              399,000
63   Cặp Sakos Neo Appllo 15 N – SVO041N (Đen)         862,000              399,000
64   Pin Sạc Dự Phòng 10000mAh Promate PowerPeak 10 (Đen)         872,000              399,000
65   Pin sạc dự phòng HP Power Bank Xlive 5200         678,000              399,000
66   Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal IV (HB-S12) 12000 mAh (Đen)      1,848,000              399,000
67   Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal IV (HB-S12) 12000 mAh (Trắng)         924,000              399,000
68   Pin sạc dự phòng Mili Power Data I (HB-T60) 6000 mAh (Đen)      1,204,000              399,000
69   Pin sạc dự phòng Mili Power Data I (HB-T60) 6000 mAh (Bạc)      1,204,000              399,000
70   Pin sạc dự phòng Mili Power Data II (HB-T82) 8200 mAh (Đen)      1,400,000              399,000
71   Pin sạc dự phòng Mili Power Data II (HB-T82) 8200 mAh (Vàng)      1,400,000              399,000
72   Pin sạc dự phòng Mili Power Miracle III (HB-Q10) 10000 mAh (Đen)         650,000              399,000
73   Pin sạc dự phòng Mili Power Miracle III (HB-Q10) 10000 mAh (Xám)         650,000              399,000
74   Pin sạc dự phòng Mili Power Nova I (HB-T05-L) 5000 mAh (Bạc)      1,582,000              399,000
75   Pin sạc dự phòng Mili Power Nova II (HB-T10-L) 10000 mAh (Bạc)      2,170,000              399,000
76   Pin sạc dự phòng Mili Power Ocean II- 10400 mAh (Trắng-Xanh da trời)         735,000              399,000
77   Pin sạc dự phòng Mili Power Queen Plus (HB-D80-2)-10500 mAh (Trắng)      1,540,000              399,000
78   Pin sạc dự phòng Mili Power Star II (HB-B06) 6000mAh      1,106,000              399,000
79   Pin sạc dự phòng Mili Power Star III (HI-B10) 10000mAh      1,470,000              399,000
80   Pin sạc dự phòng Tuxedo TX-10000 Type-C 10000mah (Trắng)         400,000              399,000

ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG

STTTÊN SHOWROOMĐỊA CHỈ
1Showroom Phong Vũ Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3264 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3 , TP.HCM
2Showroom Phong Vũ Cộng Hoà – Tân Bình17A Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
3Showroom Phong Vũ Lê Văn Việt – Quận 91A Lê Văn Việt , Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP.HCM
4Showroom Phong Vũ Nguyễn Thị Thập – Quận 7Số 9-11 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú , Quận 7, TP.HCM
5Showroom Phong Vũ – Nguyễn Oanh – Quận Gò VấpSố 2A, Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
6Showroom Phong Vũ Phú Lợi, Bình DươngSố 408 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
7Showroom Phong Vũ Nguyễn Thái Học, Vũng TàuLô 11 G2 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
8Showroom Phong Vũ Cao Lãnh, Đồng ThápSố 37-39 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
9Showroom Phong Vũ Long Bình, Đồng NaiSố 37 Bùi Văn Hòa, Khu Phố 4, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
10Showroom Phong Vũ Lê Lợi, Sóc TrăngSố 130 Lê Lợi, Phường 6, TP Sóc Trăng
11Showroom Phong Vũ Hùng Vương, Long An84 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
12Showroom Phong Vũ Cách Mạng Tháng 8, Tây Ninh762 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố 1, Phường 4, TP Tây Ninh
13Showroom Phong Vũ Khóm 6, Cà Mau2B-2D Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau
14Showroom Phong Vũ Bến Tre575B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP Bến Tre
15Showroom Phong Vũ Tiền Giang225 ấp Bắc, Khu phố 3, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
16Showroom Phong Vũ Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng29 Nguyễn Lương Bằng , Phường Hòa Khánh Bắc , Q.Linh Chiểu , Đà Nẵng
17Showroom Phong Vũ Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà NẵngSố 14-16-18 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
18Showroom Phong Vũ Thái Hà, Đống Đa, Hà NộiSố 1 phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đóng Đa , Hà Nội
19Showroom Phong Vũ Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà NộiSố 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
20Showroom Phong Vũ Vinh, Nghệ AnSố 218 Lê Duẩn, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
21Showroom Phong Vũ Vĩnh Yên, Vĩnh PhúcTầng 1 TTTM Hà Tiên, KĐTM Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
22Showroom Phong Vũ Quảng Ninh120 Cao Thắng, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
STT TÊN SHOWROOM ĐỊA CHỈ
1 Showroom Phong Vũ Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 264 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3 , TP.HCM
2 Showroom Phong Vũ Cộng Hoà – Tân Bình 17A Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
3 Showroom Phong Vũ Lê Văn Việt – Quận 9 1A Lê Văn Việt , Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP.HCM
4 Showroom Phong Vũ Nguyễn Thị Thập – Quận 7 Số 9-11 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú , Quận 7, TP.HCM
5 Showroom Phong Vũ – Nguyễn Oanh – Quận Gò Vấp Số 2A, Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
6 Showroom Phong Vũ Phú Lợi, Bình Dương Số 408 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
7 Showroom Phong Vũ Nguyễn Thái Học, Vũng Tàu Lô 11 G2 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
8 Showroom Phong Vũ Cao Lãnh, Đồng Tháp Số 37-39 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
9 Showroom Phong Vũ Long Bình, Đồng Nai Số 37 Bùi Văn Hòa, Khu Phố 4, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
10 Showroom Phong Vũ Lê Lợi, Sóc Trăng Số 130 Lê Lợi, Phường 6, TP Sóc Trăng
11 Showroom Phong Vũ Hùng Vương, Long An 84 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
12 Showroom Phong Vũ Cách Mạng Tháng 8, Tây Ninh 762 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố 1, Phường 4, TP Tây Ninh
13 Showroom Phong Vũ Khóm 6, Cà Mau 2B-2D Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau
14 Showroom Phong Vũ Bến Tre 575B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP Bến Tre
15 Showroom Phong Vũ Tiền Giang 225 ấp Bắc, Khu phố 3, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
16 Showroom Phong Vũ Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng 29 Nguyễn Lương Bằng , Phường Hòa Khánh Bắc , Q.Linh Chiểu , Đà Nẵng
17 Showroom Phong Vũ Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng Số 14-16-18 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
18 Showroom Phong Vũ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Số 1 phố Thái Hà , Phường Trung Liệt, Quận Đóng Đa , Hà Nội
19 Showroom Phong Vũ Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Số 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
20 Showroom Phong Vũ Vinh, Nghệ An Số 218 Lê Duẩn, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
21 Showroom Phong Vũ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Tầng 1 TTTM Hà Tiên, KĐTM Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
22 Showroom Phong Vũ Quảng Ninh 120 Cao Thắng, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh