phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian áp dụng

Chỉ áp dụng duy nhất 1/4/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến