Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm và laptop
Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian khuyến mại

Từ 28/4/2019 đến hết 01/5/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn
Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm và laptop
Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian khuyến mại

Từ 28/4/2019 đến hết 01/5/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm và laptop
Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian khuyến mại

Từ 28/4/2019 đến hết 01/5/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn
Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm và laptop
Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian khuyến mại

Từ 28/4/2019 đến hết 01/5/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến