ƯU ĐÃI 

PC Acer Aspire XC-885
(DT.BAQSV.006)

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 2 SP TRỞ LÊN

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 5 SP TRỞ LÊN4

PC Acer AS XC-885
(DT.BAQSV.007)

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 2 SP TRỞ LÊN

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 5 SP TRỞ LÊN4

 PC Acer Aspire XC-885
(DT.BAQSV.005)

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 2 SP TRỞ LÊN

GIẢM 200.000/SP KHI MUA 5 SP TRỞ LÊN4

PC Acer AS XC-885
(DT.BAQSV.001)

GIẢM 300.000/SP KHI MUA 2 SP TRỞ LÊN

GIẢM 600.000/SP KHI MUA 5 SP TRỞ LÊN4

PC Acer ACER AS XC-885
(DT.BAQSV.008)

GIẢM 300.000/SP KHI MUA 2 SP TRỞ LÊN

GIẢM 600.000/SP KHI MUA 5 SP TRỞ LÊN4

 THỜI GIAN ÁP DỤNG: TỪ NGÀY 04/01/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 04/02/2019