ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

⏰Thời gian áp dụng: Tới hết 31/12/2018
🔖Thể lệ:

- Chương trình có thể áp dụng giảm giá cộng dồn với Thanh Toán Trực Tuyến +QRPay
- Số lượng sản phẩm khuyến mãi có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến