*Chỉ áp dụng mua hàng Online

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

  • Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và thêm vào giỏ hàng
  • Bước 2: Nhập mã giảm giá tại giỏ hàng và thanh toán 

Cộng đồng Phong Vũ Hội, nơi chia sẻ những hotdeal, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ đơn hàng, kết nối cộng đồng khách hàng của Phong Vũ và các bạn yêu thích công nghệ.