anh lương về tới phong vũ ngay

Giảm 100k

cho đơn hàng từ 2 triệu

Giảm 200k

cho đơn hàng từ 6 triệu

Giảm 350k

cho đơn hàng từ 12 triệu

giảm 700k

cho đơn hàng từ 25 triệu

Giảm 900k

cho đơn hàng từ 35 triệu

Giảm 1100k

cho đơn hàng từ 50 triệu

Giảm 100k

cho đơn hàng từ 2 triệu

Giảm 200k

cho đơn hàng từ 6 triệu

Giảm 350k

cho đơn hàng từ 12 triệu

giảm 700k

cho đơn hàng từ 25 triệu

Giảm 900k

cho đơn hàng từ 35 triệu

Giảm 1100k

cho đơn hàng từ 50 triệu

điều bạn cần biết

Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng khi mua hàng tại website phongvu.vn

Thời gian khuyến mại

Từ 25/4/2019 - 30/4/2019

Hình thức và số lượng

Mã giảm giá có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước dự kiến