Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-4.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-4.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-5.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-6.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-3.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-2.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-1.jpg
+2

Keycap Bàn phím Corsair PBT Double-shot (CH-9000234-NA) (Trắng)

Thương hiệu CORSAIR SKU: 1800208 Mã vạch:  029735
Chỉ còn 1 sản phẩm
1.450.000₫
avtSrc
Sản phẩm được miễn phí giao hàng
fb-chatfb-chat