Thông báo
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm vừa xem
Hệ thống Showroom 1800 6867 Kiểm tra bảo hành Xây dựng cấu hình

Core i9

(2 sản phẩm)
Thương hiệu
Số nhân xử lý
Số luồng xử lý
Hyper-Threading
Thế hệ RAM hỗ trợ