ssd, trả góp, Ram, pin laptop, giá treo tai nghe, pin, nâng cấp laptop, egpu, laptop, win 10 ở đâu

Tôi đang dùng PC Asus mua tại Phong Vũ, Processor Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz, 3100 Mhz, 2 Core(s), tôi có thể nâng cấp lên Processor Inter ị58400, tăng RAM từ 4GB lên 8GB và gắn thêm ổ cứng SSD 256G được không ạ?

  • Hien Luu Người lạ

    Tôi đang dùng PC Asus mua tại Phong Vũ, Processor Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz, 3100 Mhz, 2 Core(s), tôi có thể nâng cấp lên Processor Inter ị58400, tăng RAM từ 4GB lên 8GB và gắn thêm ổ cứng SSD 256G được không ạ?

    Tony Studio Người lạ

    Cho cháu hỏi chú đang dùng mainboard (bo mạch chủ) gì ạ? Nếu chú không tự kiểm tra được thì có thể mang qua chi nhánh Phong Vũ gần nhất để nhân viên bên cháu hỗ trợ kiểm tra ạ!

Bạn phải đăng nhập để trả lời câu hỏi này