ssd, trả góp, Ram, pin laptop, giá treo tai nghe, nâng cấp laptop, pin, egpu, win 10 ở đâu, bảo hành asus ở đâu

Tôi đang dùng PC Asus mua tại Phong Vũ, Processor Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz, 3100 Mhz, 2 Core(s), tôi có thể nâng cấp lên Processor Inter ị58400, tăng RAM từ 4GB lên 8GB và gắn thêm ổ cứng SSD 256G được không ạ?

  • Hien Luu Người lạ

    Tôi đang dùng PC Asus mua tại Phong Vũ, Processor Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz, 3100 Mhz, 2 Core(s), tôi có thể nâng cấp lên Processor Inter ị58400, tăng RAM từ 4GB lên 8GB và gắn thêm ổ cứng SSD 256G được không ạ?

Bạn phải đăng nhập để trả lời câu hỏi này