ssd, trả góp, Ram, pin laptop, giá treo tai nghe, nâng cấp laptop, pin, egpu, laptop, alienware

Mình đang muốn liên kết từ một ô nào đó trong Google Sheet đến một thư mục có sẵn trong máy tính. Bạn có thể giúp mình không? Thank you so much!

  • Thái Lê Người lạ

    Mình đang muốn liên kết từ một ô nào đó trong Google Sheet đến một thư mục có sẵn trong máy tính. Bạn có thể giúp mình không? Thank you so much!

Bạn phải đăng nhập để trả lời câu hỏi này