Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Notebook-Clip-Actto-LCP-01-1.jpg
Notebook-Clip-Actto-LCP-01-1.jpg
Notebook-Clip-Actto-LCP-01-2.jpg
Notebook-Clip-Actto-LCP-01-3.jpg

- One touch CD Clip để sửa tài liệu được sử dụng trong phương pháp một chạm 
- Phần tiếp xúc cố định bằng băng dính 3m chắc chắn tuyệt đối 
- Không có phần trước hoặc sau để bạn có thể dễ dàng cài đặt nó trên màn hình

Xem thông tin chi tiết

Giá kẹp sách màn hình Notebook Clip Actto LCP-01 (Trắng)

Thương hiệu Actto SKU: 200500607 Mã vạch:  260155
140.000₫
189.000₫
-25.926%
avtSrc