Đĩa game Playstation PS5 Sackboy A Big Adventure
Đĩa game Playstation PS5 Sackboy A Big Adventure

- Thích hơp 1 - 4 người chơi
- Câu chuyện chi tiết thú vị với nhiều thế giới để khám phá
- Fun detailed story with many worlds to explore

Liên hệ đặt hàng
Đĩa game Playstation PS5 Sackboy A Big Adventure (ECAS-00006E)

Thương hiệu Sony SKU: 210602719 Mã vạch:  613743
1.499.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat