Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Đĩa game Playstation PS5 Final Fantasy 7 Remake Intergrad
Đĩa game Playstation PS5 Final Fantasy 7 Remake Intergrad

- Phiên bản nâng cao về mặt hình ảnh của FINAL FANTASY VII REMAKE
- Chơi cùng với các nhân vật mới và thưởng thức một trò chơi mở rộng

Xem thông tin chi tiết

Đĩa game Playstation PS5 Final Fantasy 7 Remake Intergrad (ELAS-10097)

Thương hiệu Sony SKU: 210602722
avtSrc