Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Điện thoại bàn Panasonic KX TSC11 (Đen)
Điện thoại bàn Panasonic KX TSC11 (Đen)
Điện thoại bàn Panasonic KX TSC11 (Đen)
- Màn hình hiển thị số gọi đến, gọi đi. - Bộ nhớ 50 số điện thoại. - Nhớ 50 số gọi đến 10 số gọi đi. - Khoá đường dài, di động bằng mã. - Điện thoại bàn có các mức điều chỉnh âm lượng và chuông.
Xem thông tin chi tiết

Điện thoại bàn Panasonic KX TSC11 (Đen)

Thương hiệu Panasonic SKU: 1208834 Mã vạch:  153457
avtSrc