Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)
- Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám), - Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất.
Xem thông tin chi tiết

Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 (Xám)

Thương hiệu Panasonic SKU: 1208805 Mã vạch:  103919
avtSrc