Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Đầu RJ 45 (AMP) CommScope (bịch)
Đầu RJ 45 (AMP) CommScope (bịch)
- Đầu mạng (Chính hiệu AMP)- Số lượng 100 cái
Xem thông tin chi tiết

Đầu RJ 45 (AMP) CommScope (bịch)

Thương hiệu CommScope SKU: 1701958 Mã vạch:  701958
avtSrc