Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Đầu RJ 45 (AMP) CommScope
Đầu RJ 45 (AMP) CommScope
Đầu RJ 45 (AMP) CommScope

- Đầu mạng (Chính hiệu AMP) 
- Số lượng 1 cái

Xem thông tin chi tiết

Đầu RJ 45 (AMP) CommScope

Thương hiệu CommScope SKU: 1209311
avtSrc