Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Đầu RJ 45 (AMP) Cat 6 (Bịch)
Đầu RJ 45 (AMP) Cat 6 (Bịch)
Đầu RJ 45 (AMP) Cat 6 (Bịch)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu RJ 45 (AMP) Cat 6 (Bịch)

Thương hiệu CommScope SKU: 19010033
avtSrc