Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6

Thương hiệu CommScope SKU: 1500068 Mã vạch:  500068
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 5.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
Khuyến mãi áp dụng khi mua đủ 1 sản phẩm, mua tối thiểu 1 sản phẩm
HSD: 31/12/2023
Áp dụng
avtSrc