Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu RJ 45 (AMP) cat 6

Thương hiệu CommScope SKU: 1500068
avtSrc