Windows Repair – “Phòng mạch” của hệ điều hành

Share

Windows Repair được ví như “phòng mạch” đầu tiên mà người dùng có thể tìm tới mỗi khi máy tính có dấu hiệu hoạt động không bình thường. Với các tính năng sửa chữa nhanh, đây là một công cụ rất hữu ích trong việc hỗ trợ sửa chữa máy tính.

Windows repair mang lại khả năng truy cập vào những cấu phần quan trọng của hệ điều hành như registry, Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall … để tìm kiếm và khắc phục các vấn đề lỗi. Tuy nhiên Windows Repair không phải công cụ gốc được tích hợp trong hệ điều hành, ứng dụng này hiện tại có thể sử dụng hai phiên bản: Miễn phí – Chỉ có thể quét được lỗi và Trả phí – Quét và sửa lỗi.

Một số tính năng của Windows Repair:

Automatic Updates – Cập nhật tự động

Enhanced Windows Drive Cleaner – Tăng cường khả năng dọn dẹp ổ đĩa Windows

Memory Cleaner – Dọn dẹp bộ nhớ

Windows Quick Link Menu – Hỗ trợ Menu Quick Link của Windows

Run Your Own Custom Scripts After Repairs – Áp dụng lựa chọn của người dùng sau mỗi lần sửa chữa

Run Speed Tweaks After Repairs – Chạy tinh chỉnh nhanh sau khi sửa chữa

Performance Enhancements – Nâng cao hiệu suất hoạt động cho hệ thống

Một số công cụ của Windows Repair

Một số công cụ của Windows Repair

Bản cập nhật mới nhất của Windows Repair được thêm vào những tính năng như sau:

Streamlined, Updated Interface – Nâng cấp giao diện
Permissions Backup and Restore of the Registry and File System – Khả năng lưu trữ và khôi phục registry và file hệ thống
Windows Firewall Cleanup Utility – Dọn dẹp lỗi Windows Firewall
Missing Packages Registry Cleanup – Dọn dẹp registry của các gói thông tin
Unhide Files Tools – Important for Malware Cleanup – Hiện file bị ẩn
Restore Default Printer Ports Repair – Sửa chữa ứng dụng máy in
Add Trusted Installer (Owner / Permissions) to Any File, Folder or .reg Key. – Thêm vào những trình cài đặt tin cậy cho các file, folder..
Run Any Program as System Account – Chạy tất cả các chương trình với quyền truy cập của tài khoản hệ thống
Advanced, Powerful Windows Services Tools – Công cụ Windows Services mạnh mẽ
Comprehensive Help File – Tập file hỗ trợ toàn diện

Giao diện của Windows Repair

Giao diện của Windows Repair