search 03 done

Không thể tìm kiếm file mà bạn lưu trữ, là một trong những điều gây ức chế nhất mà bạn có thể gặp trong bất cứ một hệ điều hành nào. Vì bạn không thể nhớ nơi bạn đã lưu nó, nên bạn phải mở từng file một để lục lọi nó, rất có cơ may là bạn lại mất dấu file đó.

Rất may, việc bổ sung Cortana của Microsoft – có thể phân tích cú pháp văn bản nhờ nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên – trong Windows 10 cung cấp cho bạn một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn để tìm kiếm file mà bạn rất cần. Dưới đây là cách nhanh chóng kéo các bức ảnh bạn đã chụp vào cuối tuần, tài liệu cuối cùng bạn đã mở và bản trình bày mà bạn có nghĩa vụ chia sẻ với nhóm của bạn. Cortana cũng có thể chỉ cho bạn các email và các loại tệp khác, tùy thuộc vào cách bạn cụm từ truy vấn của mình.

Làm thế nào để tìm các bức ảnh bạn đã chụp được lưu trữ trong máy bằng Cortana.

1. Nhập yêu cầu tìm kiếm của bạn vào Hộp tìm kiếm Cortana, yêu cầu nó hiển thị cho bạn một loại tệp cụ thể và đặt tên cho cửa sổ ngày hoặc giờ bạn đã sử dụng.

search 01 ask 2754591437581457

2. Chọn tùy chọn “Show me …” là “Tìm kiếm ảnh” bên dưới.

search 02 select 2754591437581458

Cortana đã tìm thấy những bức ảnh bạn đang tìm kiếm, vì vậy bạn có thể tích kiệm được kha khá thời gian và công sức.

search 03 done

Cách sử dụng Cortana để tìm kiếm file cùng bạn đã mở.

1. Nhập yêu cầu của bạn vào Hộp tìm kiếm Cortana, xác định rằng bạn đang tìm kiếm file cuối cùng bạn đã mở.

search 06 e1437581685802

2. Chọn tùy chọn “Show me” có “Search documents” trong đó.

search 05 2754591437581460

Có tệp bạn vừa sử dụng và thư mục có thể tìm thấy trong đó cũng được liệt kê.

Tóm lại là bạn chỉ cần ghi chữ SHOW ME rồi tìm kiếm file thôi rất đơn giản.

 

 

 

Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn