Theo mặc định, Windows 10 hiển thị ba cột (Column) trong menu Start. Tuy nhiên, có một cột thứ tư ẩn có thể hiển thị cho bạn nhiều ứng dụng và thông tin nhanh hơn khi bạn nhấp vào nút Windows. Đây là cách thêm Column vào menu Start của Windows 10

1. Mở Settings. Bạn có thể thực hiện việc này từ menu Start .

windows settings

2. Nhấp vào Personalization.

windows settings personalization

3. Nhấp vào Bắt đầu trong menu bên trái và sau đó chuyển “Show more tiles” sang bật.

windows settings showmoretiles

Menu Start giờ đây sẽ có thêm Column vào menu Start bạn có thể kéo các ô vào.

windows start 4thcolumn

Bonus tip:

Nếu bạn kéo cạnh phải của menu Bắt đầu sang phải, bạn sẽ nhận được 4 cột khác để sắp xếp lại và sắp xếp nội dung của trái tim.

windows start 8columns

Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn