Cách đổi tên gọi Cortana trong windows 10

0
2404

name cover

Bây giờ Windows 10 có Cortana, trợ lý cá nhân của Microsoft, không chỉ máy tính của bạn sẽ nói chuyện với bạn, nhưng nó lại gọi tê bạn theo kiểu quá lịch sự. Đôi khi, mặc dù, những điều xảy ra trong cuộc sống, nơi mà bạn hay mọi người muốn được gọi tên thân mật hơn thì sao? Sau đây là cách đổi tên gọi Cortana trong windows 10.

May mắn thay, ngay cả sau khi bạn thiết lập Cortana, có một cách để thay đổi tên mà có thể đổi tên gọi Cortana. Bạn có thể thiết lập nó để giải quyết bạn tuy nhiên bạn muốn, từ Heisenberg để Beyonce, bằng cách làm theo các bước sau.

1. Nhấp vào “Hỏi tôi bất kỳ điều gì” ở góc dưới bên trái.

01 windows screen

2. Chọn biểu tượng Notebook.

02 open notebook

3. Nhấp vào “Giới thiệu về tôi”

cortana about me

4. Chọn “Thay đổi tên của tôi”, bước này rất cần thiết để đổi tên gọi Cortana theo ý bạn.

change my name 1

5. Nhập tên của bạn lựa chọn vào dấu nhắc.

change my name 2

6. Nhấp Enter.

change my name 3

7. Chọn “Nghe cách tôi sẽ nói” để xác nhận rằng Cortana sẽ nói chính xác. Nếu Cortana nói không chính xác, hãy nhấp vào “Đó là sai” và bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để nói to tên.

change my name 4

8. Khi bạn phê duyệt cách Cortana nói tên của bạn, hãy chọn “Âm thanh tốt”.

change my name 5

Cortana bây giờ biết tên của bạn, cho đến khi bạn muốn thay đổi tên gọi Cortana lần nữa.

change my name 6

Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn