Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)
- Chip đồ họa: GeForce RTX 4090
- Bộ nhớ: 24GB GDDR6X (384-bit)
- 2535 MHz (Reference Card: 2520 MHz)
- Nguồn phụ: 1 x 16-pin
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G 24GB GDDR6X (N4090GAMING OC-24GD)

Thương hiệu GIGABYTE SKU: 230100328
avtSrc