Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)
- Chip đồ họa: GeForce RTX 4060Ti
- Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (128-bit)
- - 2655 MHz (Reference Card: 2535 MHz)
- Nguồn phụ: 1 x 8-pin
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Card màn hình GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TAORUS E-8GD)

Thương hiệu GIGABYTE SKU: 230501527
avtSrc