Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025
- Đầu đọc thẻ nhớ SD, MicroSD, CF, MMC, XD
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Card đọc thẻ nhớ SSK 0712-M025

Thương hiệu SSK SKU: 1207235
avtSrc