Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
  • Cáp RJ11 2C
  • Độ dài dây: 1m
Xem thông tin chi tiết

Cáp RJ11 2C (m)

Thương hiệu Khác SKU: 1200815
avtSrc