Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Cáp HDMI Cliptec OCD532 (3m)
Cáp HDMI Cliptec OCD532 (3m)
Cáp HDMI Cliptec OCD532 (3m)
3.0m - Dây tín hiệu HDMI 3.0m
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Cáp HDMI Cliptec OCD532 (3m)

Thương hiệu CLIPTEC SKU: 1400853 Mã vạch:  814447
avtSrc