Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Xem thông tin chi tiết

Cáp CommScope (AMP) Chính Hãng 5e 2m

Thương hiệu CommScope SKU: 18120133
avtSrc