Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đen)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đen)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đen)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đen)

- Cổng: USB
- Tốc độ truyền: 3 Mbps
- Khoảng cách: 0 - 20m
- HĐH tương thích: Windows

Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đen)

Thương hiệu ORICO SKU: 1601926 Mã vạch:  124191
149.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat