Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đỏ)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đỏ)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đỏ)
Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đỏ)

- Kết nối USB 
- Tốc độ: 3Mbps 
- Khoảng cách kết nối: 0-20m

Xem thông tin chi tiết

Cổng kết nối Bluetooth V4.0 Orico (BTA-403) (Đỏ)

Thương hiệu ORICO SKU: 1701021 Mã vạch:  124214
avtSrc