Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4
- Socket: TR4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 1
- Tốc độ xử lý: 3.5 GHz - 4.0 GHz ( 12 nhân, 24 luồng)
- Bộ nhớ đệm: 39MB
Xem thông tin chi tiết

CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz - 4.0 GHz, 39MB) - TR4

Thương hiệu AMD SKU: 1805453 Mã vạch:  308786
avtSrc