Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
RAM desktop KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz
RAM desktop KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz
RAM desktop KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz
RAM desktop KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz
- Dung lượng: 1 x 4GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2400MHz
- Cas: 15
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
RAM desktop KLEVV BOLT KM4B4GX1N (1x4GB) DDR4 2400MHz

Thương hiệu KLEVV SKU: 1809401 Mã vạch:  958512
avtSrc