Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_1.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_1.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_2.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_3.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_4.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_5.jpg
Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm_6.jpg
+1
- Bộ điều khiển quạt case Halo Dual Ring Rainbow RGB 12cm
Xem thông tin chi tiết

Bộ điều khiển/ Controller for Halo dual ring Rainbow RGB 12cm

Thương hiệu SAMA SKU: 1810062
avtSrc