Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ-chia--Hub-USB-C-HyperDrive-Pro-8-in-2-GN28D-SL-1.jpg
Bộ-chia--Hub-USB-C-HyperDrive-Pro-8-in-2-GN28D-SL-1.jpg
Bộ-chia--Hub-USB-C-HyperDrive-Pro-8-in-2-GN28D-SL.jpg
Bộ-chia--Hub-USB-C-HyperDrive-Pro-8-in-2-GN28D-SL-3.jpg
Bộ-chia--Hub-USB-C-HyperDrive-Pro-8-in-2-GN28D-SL-2.jpg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ chia/ Hub USB-C HyperDrive Pro 8 in 2 GN28D-SL (Bạc)

Thương hiệu HyperDrive SKU: 191100864 Mã vạch:  144951
avtSrc