Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.3A-65W (6.0mm*4.4mm) Zin (NQ)
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.3A-65W (6.0mm*4.4mm) Zin (NQ)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.3A-65W (6.0mm*4.4mm) Zin (NQ)

Thương hiệu Sony SKU: 190904129
avtSrc