Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.9A
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.9A
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Sony 19.5V-3.9A

Thương hiệu Sony SKU: 1200164
avtSrc