HP 19.5V-3.33A-65W Ultrabook (Đầu kim nhỏ) (4.5mm3.0mm)_1.jpg
HP 19.5V-3.33A-65W Ultrabook (Đầu kim nhỏ) (4.5mm3.0mm)_1.jpg
HP 19.5V-3.33A-65W Ultrabook (Đầu kim nhỏ) (4.5mm3.0mm)_2.jpg
HP 19.5V-3.33A-65W Ultrabook (Đầu kim nhỏ) (4.5mm3.0mm)_3.jpg

Adaptor HP 19.5V-3.33A-65W (Đầu kim nhỏ)

Bộ cấp nguồn/ Adaptor HP 19.5V-3.33A-65W Ultrabook (Đầu kim nhỏ) (4.5MMx3.0MM) (NQ)

Thương hiệu HP SKU: 18110362 Mã vạch:  110362
395.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat