Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A-65W (Đầu kim nhỏ) (4.5MM*3.0MM) (NQ)
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A-65W (Đầu kim nhỏ) (4.5MM*3.0MM) (NQ)
Xem thông tin chi tiết

Bộ cấp nguồn/ Adaptor Dell 19.5V-3.34A-65W (Đầu kim nhỏ) (4.5MM*3.0MM) (NQ)

Thương hiệu Dell SKU: 18110360 Mã vạch:  110360
avtSrc