Bộ cấp nguồn Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)_1
Bộ cấp nguồn Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)_1
Bộ cấp nguồn Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)_2
Bộ cấp nguồn Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)_3
Bộ cấp nguồn Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)_4
- Bộ cấp nguồn/ Adaptor DELL 19.5V-10.8A (Đầu kim)

Liên hệ đặt hàng
Sạc Laptop Dell 19.5V-10.8A (Đầu kim)

Thương hiệu Dell SKU: 19020059 Mã vạch:  020059
867.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat