Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-2.37A-45W (Đầu số 4) (4.0mm*1.35mm) (NQ)
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-2.37A-45W (Đầu số 4) (4.0mm*1.35mm) (NQ)
Xem thông tin chi tiết

Bộ cấp nguồn/ Adaptor Asus 19V-2.37A-45W (Đầu số 4) (4.0mm*1.35mm) (NQ)

Thương hiệu ASUS SKU: 18110354
avtSrc