Dell-Gaming-15---42BP15---460BBZV-1.jpg
Dell-Gaming-15---42BP15---460BBZV-1.jpg
Dell-Gaming-15---42BP15---460BBZV-2.jpg
Dell-Gaming-15---42BP15---460BBZV-3.jpg
Dell-Gaming-15---42BP15---460BBZV-4.jpg

- Dell Gaming Backpack  
- Kích thước: 30.9 x 20.5 x 50.03 cm  
- Khối lượng: 0.9 kg

Liên hệ đặt hàng
Balo Dell Gaming 15 - 42BP15 - 460BBZV

Thương hiệu Dell SKU: 200300279
943.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat