Chăm sóc khách hàng: 18006865
Tư vấn mua hàng: 18006867
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Lenovo 20V-3.25A (Đầu Thường)
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Lenovo 20V-3.25A (Đầu Thường)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ cấp nguồn/ Adaptor Lenovo 20V-3.25A (Đầu Thường)

Thương hiệu Lenovo SKU: 1200147
avtSrc